ORIO architecten

“Duurzaam is goed, ecologisch is beter”

ORIO architecten richt zich met name op organische en ecologische architectuur; van damp-open bouwen met natuurlijk isolatiematerialen in houtskelet bouw tot bouwen met strobalen en aardehuizen.

Het is onze overtuiging dat we niet alleen moeten bouwen met natuurlijke en gezonde materialen zoals steen, hout, leem of stro, maar dat we deze op een harmonische, organische en vreugdevolle manier kunnen toepassen.

Om onze overtuiging een breder draagvlak te geven is ORIO architecten lid van het Ecollectief, bestuurslid van Green Habitat en is de directeur voorzitter van Strobouw Nederland, een vereniging die zich inzet om mensen te inspireren en te enthousiasmeren om te bouwen met stro.

Verandering

“The world is changing and we are on the transition team”

De wereld zoals wij die kennen zal en is aan het veranderen. Oude normen en waarden wijzigen en onze aandacht komt steeds meer te liggen op onze eigen waarde als mens, spiritualiteit, en ons contact met de medemens.

Wij zien dat de mens een directe relatie heeft met de natuur en zijn ervan overtuigd dat door materialen te gebruiken die voortkomen uit de natuur en door een bouwwijze te kiezen die mensen weer bij elkaar brengt, je deze relatie kan versterken.

Er ontstaat een architectuur die klimaatneutraal is en die organisch genoemd kan worden; dan wel in de organische manier waarop projecten ontstaan, dan wel in het materiaalgebruik, dan wel in de vormentaal.

Natuur als leidraad

“De natuur als leidraad voor onze visie op bouwen!”

Stel je voor, een gebouw dat leeft, volledig gegroeid van bomen en planten… een fusie tussen natuur, architectuur, kunst, spiritualiteit en wetenschap. Een gebouw dat duurzaam, ecologisch, biologisch en CO2-neutraal is.

Onder levende architectuur verstaan wij bouwwerken waarvan de constructie bestaat uit levende bomen. Voor deze bouwtechniek werken wij samen met The Greenman Project die op hun beurt geïnspireerd zijn door Marcel Kalberer.

Onze visie is er op gericht mensen terug in contact te brengen met de overvloed die de natuur te bieden heeft en het creëren van een nieuw perspectief tot de huidige milieuproblematiek.

Geometrie

“Achter de werkelijkheid zit een wiskundige systematiek”

Heilige Geometrie gaat ervan uit dat achter de werkelijkheid zoals wij die ervaren een wiskundige systematiek zit. De manier waarop de natuur groeit, hoe wij schoonheid ervaren en de verhoudingen die bestaan tussen onderling verbonden elementen, kunnen allen terug gevoerd worden op wiskundige principes. Het gaat hierbij om proportie, verhoudingen en vormen zoals de vijfhoek en de zeshoek.

Omgekeerd betekent dit dat, door deze principes toe te passen, we een wereld kunnen creëren die harmonieert met haar omgeving en die een bepaalde schoonheid in zich heeft die niet subjectief, maar objectief is. Met andere woorden … de verhouding van een gebouw bepalen of wij het mooi vinden of niet.