CPO

“Duurzaamheid is een grondhouding van waardering voor alles wat leeft en verbonden is”

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een ontwikkelvorm waarbij een groep particulieren (collectief) volledig zeggenschap heeft over de uiteindelijk te realiseren woningen.

Een voordeel van collectief opdrachtgeverschap is het schaalvoordeel dat te behalen valt waardoor het mogelijk is om met name in deze tijd een betaalbare woning te realiseren. Daarnaast wordt het risico over het gehele collectief verspreid, in plaats van over een enkelvoudige opdrachtgever.

Wij richten ons met name op ecologische CPO-woonwijken, waarbij naast gezonde bouwmaterialen de omgeving en de verbondenheid met elkaar als belangrijk worden ervaren. Het creëren van een gezonde leefomgeving die gezamenlijk wordt opgebouwd geeft een energie die mensen met elkaar verbindt, waardoor naast ecologische ook sociale duurzaamheid wordt verkregen.

Ecollectief

Ecollectief heeft als doel het bevorderen van een bezielde professionele ondersteuning aan collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), dat:
– aansluit bij individuele woonwensen van mensen, die voor de realisatie van hun plannen graag willen samenwerken met mede opdrachtgevers;
– leidt tot fijne en duurzame en gezonde woningen in een duurzame, veilige en inspirerende woonomgeving;
– en waarvan de financiële mogelijkheden, verwachtingen en uitkomsten steeds realistisch in beeld zijn;

De professionele ondersteuning versterkt een ontwikkelproces dat vraagt om en dat ruimte biedt aan het nemen en het realiseren van gezamenlijke verantwoordelijkheid, waardoor het beoogde proces van CPO een belangrijke voedingsbodem biedt voor sociale cohesie.

Om de benodigde bezielde professionaliteit na te streven is Ecollectief georganiseerd als een vereniging van gelijkwaardige dienstverleners die elkaar informeren, stimuleren en bevragen met betrekking tot inhoudelijke, ethische, procesmatige en andere menselijke aspecten van het ondersteunen van CPO.

Om het type CPO te bevorderen dat de leden van Ecollectief ondersteunen, biedt Ecollectief een beperkt doorverwijs platform aan, waarin referentiebeelden, referentie projecten en bijbehorende contacten worden aangeboden en vragen via inkomende E-mail kunnen worden gedropt. Het doorverwijs platform wordt beheerd door enkele leden die een “platformgroep” vormen. Van het beheer en bijbehorende doorverwijzingen wordt verslag gedaan in de Ecollectief bijeenkomsten.

Toekomstige CPO projecten

Door ons brede netwerk zijn wij in staat om mensen met elkaar in contact te brengen. Dan wel in de vorm van deskundige vakmensen, dan wel in de vorm van gelijkgestemde mensen die gezamenlijk in een duurzame, ecologische en sociale woonwijk willen wonen.

Heb je interesse om deel te nemen aan een CPO project, of ben je op zoek naar mensen die deel willen namen aan je eigen CPO project, laat ons dit dan weten. Wij kunnen dit dan kenbaar maken binnen ons eigen netwerk.